Fampahafantarana « Centre d’autonomisation des Femmes » Ampasanimalo.

Fampahafantarana « Centre d’autonomisation des Femmes » Ampasanimalo.

Ivon-toerana fanofanana vehivavy 18-35 taona, mha hahafahany mahaleo tena ara-pivelomana sy mivoatra amin’ny fiainana ary koa mamorona asa na koa manangana avy hatrany ny orinasany manokana.

Afaka hiofanany amin’ny taranja maro mandritran’ny telo volana, Ahitana:

– Remise à niveau,

– Informatique de base,

– Pâtisserie,

– Savonnerie artisanale,

– Charbon écologique,

– Recyclage,

– Création et gestion de projet,

– Entrepreunariat

– Gestion Financière.

Raha mahaliana anao, manasa anao hanantona ny CAF- FMA Ampasanimalo hahafahanao mahazo fanazavana misimisy kokoa na koa hisoratra anarana mivantana.

📞034 50 019 48

🏚 Lot II Y 24 Bis Ouest Antanimora – Antananarivo

Leave a Comment

Your email address will not be published.