La province “Marie source de vie” de Madagascar, en union avec tout l’Institut des Filles de Mare Auxiliatrice continue à célébrer les 150 ans de la Fondation d l’Institut.

La Province poursuit sa marche vers le 150ème anniversaire de l’Institut FMA et pour marquer ce évènement, la sensibilisation se fait à différents niveaux. Après la sortie du clip de la Communauté Marie Reine des Anges de Mahajanga, celle ...

HIRA FANEVA 150 TAONA

MIZOTRA MIARAKA AMIN’I MASINA MARIA Miorim-paka amin'ny finoana, mahafoy an-kafaliana Izay tsara ananao, atolory amin’ny fo ... Hitaro ny fijery, nde hifanolo- tanana Ho famantaram-pitiavana. Izay ilay iraka hoantsika, miandry antsika ny ta nora Be ny adidy mbola miandry, nofinofy hotanterahina! Ndeha hibanjina ...