HIRA FANEVA 150 TAONA

MIZOTRA MIARAKA AMIN’I MASINA MARIA Miorim-paka amin'ny finoana, mahafoy an-kafaliana Izay tsara ananao, atolory amin’ny fo ... Hitaro ny fijery, nde hifanolo- tanana Ho famantaram-pitiavana. Izay ilay iraka hoantsika, miandry antsika ny ta nora Be ny adidy mbola miandry, nofinofy hotanterahina! Ndeha hibanjina ...

Merci Sr Krystyna Sowzynska

Merci Sr Krystyna Sowzynska. Chers amis, c’est avec une grande et profonde tristesse que nous vous annonçons une très triste nouvelle qu’aucun d’entre nous a attendu. Cette nuit, à 23h30, le Seigneur a appelé notre chère Sr Krystyna Soszynska à ...