Centre FMA Port-Bergé

Un rêve devient réalité. Port Berger (Madagascar). Le 8 septembre 2018 on inaugura la nouvelle communauté Marie Immaculée à Port Berger dans la Province Marie source de vie à Madagascar.

HIRA FANEVA 150 TAONA

MIZOTRA MIARAKA AMIN’I MASINA MARIA Miorim-paka amin'ny finoana, mahafoy an-kafaliana Izay tsara ananao, atolory amin’ny fo ... Hitaro ny fijery, nde hifanolo- tanana Ho famantaram-pitiavana. Izay ilay iraka hoantsika, miandry antsika ny ta nora Be ny adidy mbola miandry, nofinofy hotanterahina! Ndeha hibanjina ...